Hyr först... rekrytera sen!

För Företag

Hur fungerar det?

Behovet av personal varierar vanligtvis hos olika typer av företag och organisationer. Rätt tillfälle att hyra in en konsult kan exempelvis vara vid arbetstoppar, organisationsförändringar, anställningsstopp, vikariebehov eller andra typer av oförutsedda händelser.

Vilken typ av bemanning passar Er?

Hyr först - rekrytera sen

Boka ett digitalt kundmöte med oss eller skriv några rader så tar vi kontakt

Hyr en konsult under en överenskommen tid med målsättningen att rekrytera personen vid periodens slut. Minska risken för felrekrytering

Bemanning

Bemanna effektivt upp era behov för vikariat, sjukdomar, arbetstoppar och resurskrävande projekt.

Vad kostar det? Hur fungerar detta i praktiken?

Två ofta återkommande frågor, som avgörs av många olika faktorer. Hör av dig i fältet till höger så tar vi kontakt inom samma dag.

Tack för visat intresse. På återhörande